Voorwaarden bij adverteren op Uitzinnig.nl
 1. Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet verkocht aan derden.
 2. Uitzinnig.nl stuurt u per e-mail updates van uw account en informatie over aanpassingen en uitbreidingen van deze dienst.
 3. Uw inloggegevens zijn vertrouwelijk en deelt u niet met anderen.
 4. U zal geen advertentiespecifieke informatie openbaar maken, die u verkregen hebt via deze dienst. Hieronder vallen de inhoud van de pagina's, het programma, de paginacode en statistieken zoals doorklikratio's, aantal bezoekers en andere resultaatgerelateerde informatie.
 5. Door u aan te melden voor deze dienst geeft u aan dat uw onderneming en/of website geen illegale activiteiten promoot.
 6. Door advertenties te plaatsen voor een adverteerder, geeft u aan dat u door de opgegeven adverteerder als bevoegde persoon bent aangewezen voor plaatsing van deze advertenties.
 7. Uw advertenties en bestemmingspagina's mogen niet de volgende inhoud of links naar dergelijke inhoud bevatten: pornografie of inhoud voor volwassenen, gewelddadige inhoud, inhoud met betrekking tot discriminatie of het zwartmaken van personen, groepen of organisaties, aanstootgevende tekst, inhoud met betrekking tot hacken en cracken, casino- of gokgerelateerde inhoud, inhoud met betrekking tot illegale drugs, medicijnen en toebehoren, verkoop van bier of sterke drank, verkoop van of reclame voor tabak of tabakgerelateerde producten, verkoop van medicijnen op recept, verkoop van of reclame voor wapens en munitie, zoals vuurwapens, onderdelen van vuurwapens, steekwapens, stunguns, verkoop van nagemaakte merkartikelen, verkoop of distributie van schoolverslagen of scripties, inhoud met betrekking tot programma's die gebruikers belonen voor het klikken op advertenties of aanbiedingen, het uitvoeren van zoekopdrachten, het surfen op websites of het lezen van e-mails, alle inhoud die illegaal is, aanspoort tot illegale activiteiten of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen.
 8. Indien uw advertenties, bestemmingspagina's en bijbehorende website niet voldoen aan bovenstaande eisen zal de vertoning van uw advertenties gestopt worden.
 9. Indien u gebruik maakt van een advertentiepakket zal uw campagne pas na betaling van het gehele openstaande factuurbedrag geactiveerd worden.
 10. Indien een minimum aantal advertentievertoningen in een periode is afgesproken zullen uw advertenties in ieder geval dit aantal keer gedurende de afgesproken periode vertoond worden. Mocht dit niet mogelijk zijn als gevolg van een technische storing, onderbreking van de service door Uitzinnig.nl of door onvoldoende pagina aanvragen, dan zullen wij ervoor zorgen dat het resterende aantal vertoningen in volgende dagen of na verhelpen van de storing of onderbreking, alsnog gerealiseerd wordt. Indien het vooraf afgesproken minimale aantal vertoningen op de afgesproken einddatum van de campagne niet gerealiseerd is, zal in overleg een oplossing gezocht worden. Uitzondering op deze regel is een onderbreking van de service doordat een adverteerder niet tijdig een goedgekeurde advertentie aanlevert.
 11. Bij deze voorwaarden zijn ook de bepalingen volgens onze disclaimer van toepassing.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.
© 2024 Uitzinnig.nl - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy