Inloggen

Privacy beleid en cookies

Uitzinnig.nl, gevestigd aan Claudius 8 3962 LT in Wijk bij Duurstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Claudius 8
3962 LT Wijk bij Duurstede
Telefoon: +31343593410
Website: https://www.uitzinnig.nl

P. van Ravesteyn is de Functionaris Gegevensbescherming van Uitzinnig.nl. Hij is te bereiken via privacy@uitzinnig.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitzinnig.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Aanmelden nieuwsbrief met Uittips Nederland
E-mailadres. Doel: nieuwsbrief verzenden Naam. Doel: nieuwsbrief gepersonaliseerd te kunnen versturen IP-adres; Doel: Onderdeel van controle op dubbele aanmeldingen en spam controle Deze nieuwsbrief wordt verzonden via de service van Aweber (aweber.com).

Aanmelden van uw evenement, agenda-item of locatie, incl. het aanmaken van een advertentie
- Uw voor- en achternaam. Doel: contact omtrent uw aanmelding - Uw e-mailadres. Doel: contact omtrent uw aanmelding, inloggen in de beheeromgeving. - Factuuradres. Doel: facturatie advertentie - Adres, telefoonnumer. Doel: tonen van locatiegegevens aan potentiële bezoekers van uw evenement - IP-adres. Doel: inlogbeheer en spam controle - Gegevens over uw activiteiten op onze website Wij plaatsen een cookie om uw login status vast te leggen (kmli). Tevens plaatsen wij een cookie om u te kunnen informeren over uw aanmeldingen wanneer u uitzinnig.nl bezoekt (iuid).

Aanmelden regio nieuwsbrief
E-mailadres; Doel: nieuwsbrief verzenden Provincie of postcode; Doel: Gerichte tips over een regio te kunnen sturen IP-adres, Locatiegegevens; Doel: Onderdeel van controle op dubbele aanmeldingen en spam controle - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) - Internetbrowser en apparaat type

Aanmaken en gebruik account
E-mailadres; Doel: gebruikersnaam om in te loggen, unieke factor van jouw account IP-adres, Locatiegegevens; Doel: Onderdeel van controle op dubbele aanmeldingen en spam controle - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@uitzinnig.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uitzinnig.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en Uittips.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Uitzinnig.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitzinnig.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor haar bezoekers. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitzinnig.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitzinnig.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Aanmelding nieuwsbrief
Bewaartermijn van e-mailadres, naam (optioneel), IP-adres, locatiegegevens, gegevens over activiteiten naar de website vanaf de nieuwsbrief : zolang bezoeker aangemeld is.
Na afmelding van de nieuwsbrief worden deze gegevens verwijderd bij onze nieuwsbrief service.

Webbezoek aan uitzinnig.nl
IP-adres en activiteiten op Uitzinnig.nl worden 14 maanden bewaard om de website te verbeteren en helpt mee om een rangorde in evenementen en locaties te genereren.

Aanmelding van locaties, evenementen, agenda items en workshops
De gegevens van de aanmelder worden opgeslagen, te weten: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.
Deze gegevens zijn nodig om contact te houden over de status en eventuele wijzigingen rond de aanmelding.
Deze gegevens worden bewaard tot 2 jaar na afloop van het betreffende event. Mocht een item (locatie of workshop) zonder einddatum zijn aangemeld dan blijven deze gegevens in ons systeem vermeld zolang het betreffende item bij ons op de website vermeld staat tot 14 maanden na afmelding.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitzinnig.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitzinnig.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uitzinnig.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Uitzinnig.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Uitzinnig.nl heeft daar geen invloed op.
Hieronder het overzicht van cookies geplaatst door derden:

Cookie: Addthis
Naam: AddThis
Functie: AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt. http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer share-buttons getoond worden, van Facebook, LinkedIn, Reddit, Pinterest etc. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via AddThis
Bewaartermijn: varieert van huidige sessie tot 2 jaar
Privacy beleid Addthis

Cookie: Aweber
Naam: Aweber
Functie:
Bewaartermijn: varieert van huidige sessie tot 2 jaar
Privacy beleid Aweber (engelstalig)
Hoe Aweber omgaat met wettelijke bepalingen rondom uitwisseling van persoonlijke data tussen EU en US is hier te lezen. (Nederlandstalig)

Cookie: Facebook
Naam:
Functie: Indien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van zijn/haar status.
Bewaartermijn:
Privacy beleid Facebook

Cookie: Google
Naam: Adsense cookie zoals googlesyndication.com, doubleclick.net
Functie:Volgt gebruik op de website en helpt om gerichte advertenties op andere websites te laten zien.
Bewaartermijn: Varieert van sessie tot 2 jaar
Cookiegebruik Google | Privacy beleid (Google). U kunt zich hier afmelden voor deze cookies

Cookie: Google
Naam: Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.
Om je af te melden van Google analytics klik hier.
Bewaartermijn: Varieert van sessie tot 2 jaar
Cookiegebruik Google | Privace beleid Google

Cookie: Youtube
Naam:
Functie: Een ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen.
Bewaartermijn: Varieert van sessie tot 2 jaar
Privacy info Google Services

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitzinnig.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@uitzinnig.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Uitzinnig.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitzinnig.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@uitzinnig.nl

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.