Inloggen

Disclaimer van Uitzinnig.nl

Disclaimer & privacy

Deze website wordt u aangeboden door Intris. Niets van deze site mag worden overgenomen, in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Intris.

Privacy bepaling Google advertenties

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Rechten aangeleverd materiaal

De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Intris. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intris de informatie op deze site op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Indien u een afbeelding plaatst op Uitzinnig.nl of aan ons doorgeeft voor plaatsing bij een locatie of evenement, gebruik dan alleen door u zelf gemaakte afbeeldingen, waarvan u het auteursrecht heeft, of gebruik afbeeldingen waarvoor u expliciete toestemming heeft deze te gebruiken. Deze toestemming moet u ook later nog kunnen bewijzen. Eventuele kosten die Uitzinnig.nl maakt als gevolg van inbreuk op auteursrecht verhaalt Uitzinnig.nl op de aanbieder van de foto's.

Door het plaatsen of aanleveren van content op deze website geeft de bezoeker aan Intris het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De bezoeker geeft Intris het recht om, als licentienemer van zijn of haar content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde Content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

Aansprakelijkheid

Wij zetten ons in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site. Wij kunnen echter geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Intris aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.
Intris draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties.

Een deel van de informatie en foto's op deze website is aangeleverd door bezoekers van uitzinnig.nl. Wij controleren deze informatie regelmatig en gaan nauwkeurig met deze informatie om. Mocht u desondanks toch van mening zijn dat er copyright rechten geschonden worden of dat er informatie op deze website staat, die aanstootgevend, rascistisch, onjuist of onvolledig is, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. Intris aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Cookiebeleid

Meer over ons gebruik van cookies kunt u lezen in ons cookiebeleid.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.